Цытатнік

«Не пававінен ніхто ні за кога адказваць, толькі кожны сам за сябе.»

Статут ВКЛ, раздзел І, артыкул 18

«Калі чалавек заблуджаўся шчыра, гісторыя прабачыць, калі хлусіў — не!»

Уладзімір Караткевіч

«Сапраўдная паэзія нараджаецца не са славеснай ці рытмічнай эквілібрыстыкі, а з думкі.»

Максім Танк

«Дай Божа, каб у нас было ведаў і сэрца болей, чым гэта неабходна для ўласнай нашай патрэбы!»

Уладзіслаў Сыракомля

«І самы бяздарны пісьменнік можа быць зразуметы і рэабілітаваны таленавітым чытачом.»

Андрэй Федарэнка

«Слава, як дзеўка, бяжыць ад таго, хто за ёй ганяецца, і, наадварот, чапляецца да таго, хто не звяртае на яе аніякай увагі і не шукае яе.»

Уладзімір Мажылоўскі

Адам Мальдзіс

Аляксандр Казінцаў

Аляксей Зарыцкі

Ганад Чарказян

Гейнэ

Людміла Рублеўская

Максім Танк