Падпіска

Хочаце падпісацца на часопіс «Маладосць»?

З удзячнасцю паведамляем, што падпіску можна
аформіць

У любым аддзяленні «Белпошты»

У крамах «Белсаюздрук»

Падпісныя індэксы

74957 індывідуальны

749572 ведамасны

00731 ведамасны льготны для ўстаноў адукацыі і культуры

00592 льготны для настаўнікаў

Кошт падпіскі на адзін месяц

індывідуальная 33 000 рублёў

ведамасная 110 000 рублёў

ведамасная льготная для ўстаноў адукацыі і культуры 87 000 рублёў

індывідуальная льготная для настаўнікаў
23 300 рублёў

Падпіска «да запатрабавання» ажыццяўляецца ў крамах «Белсаюздруку». Зручны варыянт!

Дзякуй, што чытаеце беларускае! Да сустрэчы!

Як падпісацца на «Маладосць» за мяжой

У Расіі на часопіс можна падпісацца праз электронныя каталогі «МК-периодика» і «Интерпочта», а таксама прад папяровы каталог. Падпісныя індэксы на наша выданне змяшчаюць таксама папяровыя падпісныя каталогі пошты Германіі, Літвы, Латвіі, Украіны, Малдовы і Казахстана. Варта мець на ўвазе, што тэрміны падпіскі на «Маладосць» «за мяжу» не такія, як у Беларусі: падпіска на нас за мяжой закрываецца значна раней. Нічога дзіўнага: каб паспяваць за «Маладосцю», трэба спяшацца!

Дзякуй, што чытаеце беларускае! Да сустрэчы!